3DMAX从入门到实战(初级)!

默认教学计划
11人加入学习
(0人评价)
价格 ¥999.90
教学计划
承诺服务
课程介绍

灵动学员参与实战部分项目展示

 

点我观看:

灵动学员全景作品:

http://720yun.com/t/351jz5yf5v5 

http://720yun.com/t/b23j5Oskrw6 

http://720yun.com/t/a07j5Oyyem7 

http://720yun.com/t/edaj5Okwsn9?pano_id=8458389  http://720yun.com/t/fb1j5zhyuf3?pano_id=8141716  http://720yun.com/t/d3dj5zkntf1?pano_id=8109055  http://720yun.com/t/1e5j5ztysm8?pano_id=8035366  http://720yun.com/t/a8ajz7knvO4?pano_id=2528294  http://720yun.com/t/dc9jO7kfuk2?pano_id=3248246  http://720yun.com/t/36dz27dsn0v  http://720yun.com/t/e0e22q8vcls?pano_id=942720  http://720yun.com/t/91b20q8dxbg?pano_id=944248 

 

课程目标
  • 独立完成各种家装 工装空间效果图表现
适合人群
  • 0基础
  • 有基础想提升速度
  • 基础差想提升质量

授课教师

首席讲师

课程特色

视频(33)
下载资料(1)

学员动态

k18768806338 加入学习
sjy0910. 加入学习